Welcome to KF Group

Our strengths is to discover yours!

The Story of A Black Dot

The Story of A Black Dot

(English Caption Below) Chấm đen trên tờ giấy trắng – Một câu chuyện đáng suy ngẫm về lối sống tích cực. Đây cũng là điều mà KF Group mong muốn chia sẻ với mọi người. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? ————- Black dot on a white paper – An inspiring story

Read More

admin

1 comment so far

Bablofil Posted on8:48 chiều - Th6 7, 2017

Thanks, great article.