Welcome to KF Group

Our strengths is to discover yours!

LHAM Event 07/05/2017: Conversational English for KIDS

Ai cũng biết Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp trong thế giới toàn cầu hóa, đó là lý do có rất nhiều người trên khắp thế giới mong muốn học tiếng Anh, không chỉ người lớn mà còn cả các em nhỏ. Nhận thấy nhu cầu đó, KF Group hân hạnh tổ

Read More

LHAC Event 06/05/1017: Improve Your Spoken English!

Let’s Have a Chat Over Coffee – Cải thiện kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh – Bạn luôn muốn trải mình với môi trường học tiếng Anh mà không có cơ hội? – Bạn vẫn đang mải mê tìm kiếm phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và phù hợp với bản thân? – Bạn

Read More