[:vi](English Caption Below)

“Bạn không thể thể hiện được hết giá trị bản thân mình trong một bản sơ yếu lý lịch, hãy sáng tạo và trở nên nổi bật so với những người khác ! “

Visume hay Video CV là gì?

Visume – đúng như tên gọi – là một phương pháp giúp bạn thể hiện mong muốn nghề nghiệp thông qua video. Đây thường là một clip ngắn, dài từ một đến ba phút, giới thiệu bạn như một ứng cử viên cho công việc nào đó. Phương pháp quảng cáo này trở nên phổ biến trong những năm gần đây và việc sử dụng nó trong quá trình tìm kiếm việc làm rất được khuyến khích. Video CV sẽ ghi lại những kỹ năng, bối cảnh và sự phù hợp của ứng viên đối với một vị trí.

Khi ứng tuyển một công việc nào, có môt bản CV hoàn hảo là điều không thể thiếu. Và hiện tại, CV bằng giấy đã được thay thế bằng Visume. CV Video là một cách tuyệt vời để người tìm việc giới thiệu khả năng của họ mà một bản lý lịch truyền thống không thể hiện hết được. Video CV cho phép các nhà tuyển dụng thấy được tiềm năng thực sự, khả năng của ứng viên và cách mà ứng viên thể hiện bản thân. CV Video đang phát triển trong lĩnh vực nhân sự vì khả năng truyền tải video trực tuyến hiện đại thông qua internet.

Tại sao Visume lại quan trọng?

Đã qua rồi những ngày mà mọi người chỉ cần đưa cho nhà tuyển dụng một bản tài liệu nhàm chán có chứa thông tin của họ. Với hàng ngàn người cùng chạy đua vào một vị trí tuyển dụng, đã đến lúc bạn cần làm mình nổi bật với Video CV hay còn được gọi là Visume. Mỗi ngày có cả tá người bỏ lỡ các cuộc phỏng vấn và không nhận thấy điều đó đơn giản bởi vì họ nằm trong hàng đống các ứng cử viên khác. Trong thế giới có tốc độ phát triển khủng khiếp, nơi mà tỷ lệ thất nghiệp luôn tăng cao, một bản lý lịch đơn giản và thư giới thiệu thông thường không đủ để có được việc làm. Một trong những kỹ thuật bạn cần biết để thu hút nhà tuyển dụng trong giai đoạn gần đây là Video CV hoặc Visume.

Vậy tiếp theo bạn cần làm gì?

Hãy gửi một email yêu cầu hoặc gọi cho chúng tôi với 15 phút tư vấn hoàn toàn MIỄN PHÍ và một trong các tư vấn viên nghề nghiệp của chúng tôi sẽ xác định được nhu cầu của bạn và yêu cầu bạn:

 • Cung cấp 1 bản copy CV hiện tại của bạn (nếu có) & các thông tin quan trọng
 • Hoàn thành 1 bản chuẩn bị ngắn

Chúng tôi có gì trong các gói dịch vụ Visume?

Nhận thấy nhu cầu phát triển loại hình Visume ở Việt Nam, KF Group hân hạnh đem đến hai (02) gói dịch vụ Visume để bạn có thể lựa chọn:

 • Gói Visume tiêu chuẩn (VND2,500,000) bao gồm:

– Một địa chỉ email chuyên nghiệp với domain do KF Group cung cấp. Ví dụ: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– Một bản mẫu do KF Group chuẩn bị để bạn có thể hoàn thành (Bản mẫu này là nền tảng cho bản thảo bạn nói)

– 60 phút tập huấn từ chuyên gia để bạn phát triển kịch bản Visume của mình

– Huấn luyện để nâng cao kỹ năng trình bày để bạn cảm thấy thoải mái trước máy quay

– Đoạn phim đã được chỉnh sửa (bao gồm cả phụ đề Anh – Việt) để các kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích liên quan của bạn được thể hiện rõ rệt nhất

– Hai lần chỉnh sửa đoạn phim (một bản nháp và một bản cuối cùng). Nếu cần chỉnh sửa thêm nữa thì sẽ tính phí 300.000 đồng / lần

– Một năm sử dụng domain của KF Group. Ví dụ: http://www.kfgroup-asia.com/candidate-name

 • Gói Visume nâng cao (VND8,000,000) bao gồm:

– Một địa chỉ email chuyên nghiệp với domain do KF Group cung cấp. Ví dụ: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– Một bản mẫu do KF Group chuẩn bị để bạn có thể hoàn thành (Bản mẫu này là nền tảng cho bản thảo bạn nói)

– 60 phút tập huấn từ chuyên gia để bạn phát triển kịch bản Visume của mình

– Huấn luyện để nâng cao kỹ năng trình bày để bạn cảm thấy thoải mái trước máy quay

– Đoạn phim đã được chỉnh sửa (bao gồm cả phụ đề Anh – Việt) để các kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích liên quan của bạn được thể hiện rõ rệt nhất

– Không giới hạn số lần chỉnh sửa đoạn phim (một bản nháp và một bản cuối cùng)

– Một năm sử dụng domain mang tên của chính bạn. Ví dụ: http://candidate-name.com

Mail to:  admin@kfgroup-asia.com

Tham khảo 

 1. Kelvin Visume 
 2. Hue Visume


“You can’t show your personality in a resume, be creative and stand out from the rest!”

What is Visume or Video CV?

A Visume is exactly what it sounds like- a method of showcasing your career aspirations via video. It is a short clip, between one to three minutes in length, featuring you as a prospective employee. This method of promotion has been gaining popularity in recent years and its use during a job search is highly recommended. A Video CV is a recorded account of a job applicant’s skills, background and suitability for the position.

For any job application, a perfect resume has to be created. Nowadays paper resumes have been taken over by Video CV. A Video CV is a way for job seekers to showcase their abilities beyond the capabilities of a traditional paper resume. The Video CV allows prospective employers to actually see and hear the applicant’s capability and how he presents themselves. Video CV is growing in popularity in staffing sector because of the modern capabilities of transmitting streaming video via the internet.

Why Visume is Important?

Gone are the days that people simply hand in a boring document containing their information. With thousands of people chasing vacancies, it is time to stand out with an incredible looking video CV or video Resume called Visume. Everyday people are missing out on interviews and not getting noticed simply because they were at the bottom of the pile. In our fast paced world, in times when unemployment rates are pretty high, a simple resume and cover letter are often not enough to get a job. One of the techniques that have been gaining in popularity recently is a Video CV or Visume.

So what are the next steps?

Email us an online inquiry or call us today for your FREE 15-minute phone consultation and one of our friendly Career Coaches will ascertain your needs and will ask you:

 • To provide a copy of your current resume (if you have one) & key information
 • To complete a short preparation workbook

What do we have in Visume packages?

Recognizing the demand of Visume in Vietnam, KF Group provides two (02) packages of Visume for you to choose:

 • Standard Visume package (VND2,500,000) includes:

– A professional email address with our domain. For example: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– A KF Group template to complete (which forms the basis of your script)

– A 60 minute coaching session to develop your visume script

– Coaching to boost your presentation skills so you are comfortable in front of the camera

– Edited film footage (both in English & Vietnamese) so that your relevant skills, experience and achievements are highlighted

– 2 reviews of film footage (one draft and then one final). If any further reviews are required they will be charged at a cost of VND300,000 per additional review

– The one-year period of using our KF Group’s domain. For example: http://www.kfgroup-asia.com/candidate-name

 • Premium Visume package (VND8,000,000) includes:

– A professional email address with our domain. For example: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– A KF Group template to complete (which forms the basis of your script)

– A 60 minute coaching session to develop your visume script

– Coaching to boost your presentation skills so you are comfortable in front of the camera

– Edited film footage (both in English & Vietnamese) so that your relevant skills, experience and achievements are highlighted

– 2 reviews of film footage (one draft and then one final). If any further reviews are required, they will be totally free!

– The one-year period of using your own domain. For example: http://www.candidate-name.com/

Mail to : admin@kfgroup-asia.com

Category

 1. Kelvin Visume 
 2. Hue Visume

 [:en](English Caption Below)

Bạn không thể thể hiện được hết giá trị bản thân mình trong một bản sơ yếu lý lịch, hãy sáng tạo và trở nên nổi bật so với những người khác!

Visume hay Video CV là gì?

Visume – đúng như tên gọi – là một phương pháp giúp bạn thể hiện mong muốn nghề nghiệp thông qua video. Đây thường là một clip ngắn, dài từ một đến ba phút, giới thiệu bạn như một ứng cử viên cho công việc nào đó. Phương pháp quảng cáo này trở nên phổ biến trong những năm gần đây và việc sử dụng nó trong quá trình tìm kiếm việc làm rất được khuyến khích. Video CV sẽ ghi lại những kỹ năng, bối cảnh và sự phù hợp của ứng viên đối với một vị trí.

Khi ứng tuyển một công việc nào, có môt bản CV hoàn hảo là điều không thể thiếu. Và hiện tại, CV bằng giấy đã được thay thế bằng Visume. CV Video là một cách tuyệt vời để người tìm việc giới thiệu khả năng của họ mà một bản lý lịch truyền thống không thể hiện hết được. Video CV cho phép các nhà tuyển dụng thấy được tiềm năng thực sự, khả năng của ứng viên và cách mà ứng viên thể hiện bản thân. CV Video đang phát triển trong lĩnh vực nhân sự vì khả năng truyền tải video trực tuyến hiện đại thông qua internet.

Tại sao Visume lại quan trọng?

Đã qua rồi những ngày mà mọi người chỉ cần đưa cho nhà tuyển dụng một bản tài liệu nhàm chán có chứa thông tin của họ. Với hàng ngàn người cùng chạy đua vào một vị trí tuyển dụng, đã đến lúc bạn cần làm mình nổi bật với Video CV hay còn được gọi là Visume. Mỗi ngày có cả tá người bỏ lỡ các cuộc phỏng vấn và không nhận thấy điều đó đơn giản bởi vì họ nằm trong hàng đống các ứng cử viên khác. Trong thế giới có tốc độ phát triển khủng khiếp, nơi mà tỷ lệ thất nghiệp luôn tăng cao, một bản lý lịch đơn giản và thư giới thiệu thông thường không đủ để có được việc làm. Một trong những kỹ thuật bạn cần biết để thu hút nhà tuyển dụng trong giai đoạn gần đây là Video CV hoặc Visume.

Vậy tiếp theo bạn cần làm gì?

Hãy gửi một email yêu cầu hoặc gọi cho chúng tôi với 15 phút tư vấn hoàn toàn MIỄN PHÍ và một trong các tư vấn viên nghề nghiệp của chúng tôi sẽ xác định được nhu cầu của bạn và yêu cầu bạn:

 • Cung cấp 1 bản copy CV hiện tại của bạn (nếu có) & các thông tin quan trọng
 • Hoàn thành 1 bản chuẩn bị ngắn

Chúng tôi có gì trong các gói dịch vụ Visume?

Nhận thấy nhu cầu phát triển loại hình Visume ở Việt Nam, KF Group hân hạnh đem đến hai (02) gói dịch vụ Visume để bạn có thể lựa chọn:

 • Gói Visume tiêu chuẩn (VND2,500,000) bao gồm:

– Một địa chỉ email chuyên nghiệp với domain do KF Group cung cấp. Ví dụ: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– Một bản mẫu do KF Group chuẩn bị để bạn có thể hoàn thành (Bản mẫu này là nền tảng cho bản thảo bạn nói)

– 60 phút tập huấn từ chuyên gia để bạn phát triển kịch bản Visume của mình

– Huấn luyện để nâng cao kỹ năng trình bày để bạn cảm thấy thoải mái trước máy quay

– Đoạn phim đã được chỉnh sửa (bao gồm cả phụ đề Anh – Việt) để các kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích liên quan của bạn được thể hiện rõ rệt nhất

– Hai lần chỉnh sửa đoạn phim (một bản nháp và một bản cuối cùng). Nếu cần chỉnh sửa thêm nữa thì sẽ tính phí 300.000 đồng / lần

– Một năm sử dụng domain của KF Group. Ví dụ: http://www.kfgroup-asia.com/candidate-name

 • Gói Visume nâng cao (VND8,000,000) bao gồm:

– Một địa chỉ email chuyên nghiệp với domain do KF Group cung cấp. Ví dụ: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– Một bản mẫu do KF Group chuẩn bị để bạn có thể hoàn thành (Bản mẫu này là nền tảng cho bản thảo bạn nói)

– 60 phút tập huấn từ chuyên gia để bạn phát triển kịch bản Visume của mình

– Huấn luyện để nâng cao kỹ năng trình bày để bạn cảm thấy thoải mái trước máy quay

– Đoạn phim đã được chỉnh sửa (bao gồm cả phụ đề Anh – Việt) để các kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích liên quan của bạn được thể hiện rõ rệt nhất

– Hai lần chỉnh sửa đoạn phim (một bản nháp và một bản cuối cùng). Nếu cần chỉnh sửa thêm nữa thì sẽ được miễn phí hoàn toàn.

– Một năm sử dụng domain mang tên của chính bạn. Ví dụ: http://candidate-name.com

[button link=”http://www.kfgroup-asia.com/category/visume/” color=”red”] See what we’ve done[/button]

[button link=”mailto:admin@kfgroup-asia.com” color=”blue”] Email Us Now![/button]

 1. Ha Thanh Hue – Visume
 2. Hong Nguyen Thanh Visume
 3. Kelvin Foo – Visume
 4. Visume – KF Group’s Video Resume Production

——————————————-

You can’t show your personality in a resume, be creative and stand out from the rest!

What is Visume or Video CV?

A Visume is exactly what it sounds like- a method of showcasing your career aspirations via video. It is a short clip, between one to three minutes in length, featuring you as a prospective employee. This method of promotion has been gaining popularity in recent years and its use during a job search is highly recommended. A Video CV is a recorded account of a job applicant’s skills, background and suitability for the position.

For any job application, a perfect resume has to be created. Nowadays paper resumes have been taken over by Video CV. A Video CV is a way for job seekers to showcase their abilities beyond the capabilities of a traditional paper resume. The Video CV allows prospective employers to actually see and hear the applicant’s capability and how he presents themselves. Video CV is growing in popularity in staffing sector because of the modern capabilities of transmitting streaming video via the internet.

Why Visume is Important?

Gone are the days that people simply hand in a boring document containing their information. With thousands of people chasing vacancies, it is time to stand out with an incredible looking video CV or video Resume called Visume. Everyday people are missing out on interviews and not getting noticed simply because they were at the bottom of the pile. In our fast paced world, in times when unemployment rates are pretty high, a simple resume and cover letter are often not enough to get a job. One of the techniques that have been gaining in popularity recently is a Video CV or Visume.

So what are the next steps?

Email us an online inquiry or call us today for your FREE 15-minute phone consultation and one of our friendly Career Coaches will ascertain your needs and will ask you:

 • To provide a copy of your current resume (if you have one) & key information
 • To complete a short preparation workbook

What do we have in Visume packages?

Recognizing the demand of Visume in Vietnam, KF Group provides two (02) packages of Visume for you to choose:

 • Standard Visume package (VND2,500,000) includes:

– A professional email address with our domain. For example: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– A KF Group template to complete (which forms the basis of your script)

– A 60 minute coaching session to develop your visume script

– Coaching to boost your presentation skills so you are comfortable in front of the camera

– Edited film footage (both in English & Vietnamese) so that your relevant skills, experience and achievements are highlighted

– 2 reviews of film footage (one draft and then one final). If any further reviews are required they will be charged at a cost of VND300,000 per additional review

– The one-year period of using our KF Group’s domain. For example: http://www.kfgroup-asia.com/candidate-name

 • Premium Visume package (VND8,000,000) includes:

– A professional email address with our domain. For example: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– A KF Group template to complete (which forms the basis of your script)

– A 60 minute coaching session to develop your visume script

– Coaching to boost your presentation skills so you are comfortable in front of the camera

– Edited film footage (both in English & Vietnamese) so that your relevant skills, experience and achievements are highlighted

– 2 reviews of film footage (one draft and then one final). If any further reviews are required, they will be totally free!

– The one-year period of using your own domain. For example: http://www.candidate-name.com/

[button link=”http://www.kfgroup-asia.com/category/visume/” color=”red”] See what we’ve done[/button]

[button link=”mailto:admin@kfgroup-asia.com” color=”blue”] Email Us Now![/button]

 1. Ha Thanh Hue – Visume
 2. Hong Nguyen Thanh Visume
 3. Kelvin Foo – Visume
 4. Visume – KF Group’s Video Resume Production
[:zh](English Caption Below)

Bạn không thể thể hiện được hết giá trị bản thân mình trong một bản sơ yếu lý lịch, hãy sáng tạo và trở nên nổi bật so với những người khác!

Visume hay Video CV là gì?

Visume – đúng như tên gọi – là một phương pháp giúp bạn thể hiện mong muốn nghề nghiệp thông qua video. Đây thường là một clip ngắn, dài từ một đến ba phút, giới thiệu bạn như một ứng cử viên cho công việc nào đó. Phương pháp quảng cáo này trở nên phổ biến trong những năm gần đây và việc sử dụng nó trong quá trình tìm kiếm việc làm rất được khuyến khích. Video CV sẽ ghi lại những kỹ năng, bối cảnh và sự phù hợp của ứng viên đối với một vị trí.

Khi ứng tuyển một công việc nào, có môt bản CV hoàn hảo là điều không thể thiếu. Và hiện tại, CV bằng giấy đã được thay thế bằng Visume. CV Video là một cách tuyệt vời để người tìm việc giới thiệu khả năng của họ mà một bản lý lịch truyền thống không thể hiện hết được. Video CV cho phép các nhà tuyển dụng thấy được tiềm năng thực sự, khả năng của ứng viên và cách mà ứng viên thể hiện bản thân. CV Video đang phát triển trong lĩnh vực nhân sự vì khả năng truyền tải video trực tuyến hiện đại thông qua internet.

Tại sao Visume lại quan trọng?

Đã qua rồi những ngày mà mọi người chỉ cần đưa cho nhà tuyển dụng một bản tài liệu nhàm chán có chứa thông tin của họ. Với hàng ngàn người cùng chạy đua vào một vị trí tuyển dụng, đã đến lúc bạn cần làm mình nổi bật với Video CV hay còn được gọi là Visume. Mỗi ngày có cả tá người bỏ lỡ các cuộc phỏng vấn và không nhận thấy điều đó đơn giản bởi vì họ nằm trong hàng đống các ứng cử viên khác. Trong thế giới có tốc độ phát triển khủng khiếp, nơi mà tỷ lệ thất nghiệp luôn tăng cao, một bản lý lịch đơn giản và thư giới thiệu thông thường không đủ để có được việc làm. Một trong những kỹ thuật bạn cần biết để thu hút nhà tuyển dụng trong giai đoạn gần đây là Video CV hoặc Visume.

Vậy tiếp theo bạn cần làm gì?

Hãy gửi một email yêu cầu hoặc gọi cho chúng tôi với 15 phút tư vấn hoàn toàn MIỄN PHÍ và một trong các tư vấn viên nghề nghiệp của chúng tôi sẽ xác định được nhu cầu của bạn và yêu cầu bạn:

 • Cung cấp 1 bản copy CV hiện tại của bạn (nếu có) & các thông tin quan trọng
 • Hoàn thành 1 bản chuẩn bị ngắn

Chúng tôi có gì trong các gói dịch vụ Visume?

Nhận thấy nhu cầu phát triển loại hình Visume ở Việt Nam, KF Group hân hạnh đem đến hai (02) gói dịch vụ Visume để bạn có thể lựa chọn:

 • Gói Visume tiêu chuẩn (VND2,500,000) bao gồm:

– Một địa chỉ email chuyên nghiệp với domain do KF Group cung cấp. Ví dụ: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– Một bản mẫu do KF Group chuẩn bị để bạn có thể hoàn thành (Bản mẫu này là nền tảng cho bản thảo bạn nói)

– 60 phút tập huấn từ chuyên gia để bạn phát triển kịch bản Visume của mình

– Huấn luyện để nâng cao kỹ năng trình bày để bạn cảm thấy thoải mái trước máy quay

– Đoạn phim đã được chỉnh sửa (bao gồm cả phụ đề Anh – Việt) để các kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích liên quan của bạn được thể hiện rõ rệt nhất

– Hai lần chỉnh sửa đoạn phim (một bản nháp và một bản cuối cùng). Nếu cần chỉnh sửa thêm nữa thì sẽ tính phí 300.000 đồng / lần

– Một năm sử dụng domain của KF Group. Ví dụ: http://www.kfgroup-asia.com/candidate-name

 • Gói Visume nâng cao (VND8,000,000) bao gồm:

– Một địa chỉ email chuyên nghiệp với domain do KF Group cung cấp. Ví dụ: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– Một bản mẫu do KF Group chuẩn bị để bạn có thể hoàn thành (Bản mẫu này là nền tảng cho bản thảo bạn nói)

– 60 phút tập huấn từ chuyên gia để bạn phát triển kịch bản Visume của mình

– Huấn luyện để nâng cao kỹ năng trình bày để bạn cảm thấy thoải mái trước máy quay

– Đoạn phim đã được chỉnh sửa (bao gồm cả phụ đề Anh – Việt) để các kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích liên quan của bạn được thể hiện rõ rệt nhất

– Hai lần chỉnh sửa đoạn phim (một bản nháp và một bản cuối cùng). Nếu cần chỉnh sửa thêm nữa thì sẽ được miễn phí hoàn toàn.

– Một năm sử dụng domain mang tên của chính bạn. Ví dụ: http://candidate-name.com

[button link=”http://www.kfgroup-asia.com/category/visume/” color=”red”] See what we’ve done[/button]

[button link=”mailto:admin@kfgroup-asia.com” color=”blue”] Email Us Now![/button]

 1. Ha Thanh Hue – Visume
 2. Hong Nguyen Thanh Visume
 3. Kelvin Foo – Visume
 4. Visume – KF Group’s Video Resume Production

——————————————-

You can’t show your personality in a resume, be creative and stand out from the rest!

What is Visume or Video CV?

A Visume is exactly what it sounds like- a method of showcasing your career aspirations via video. It is a short clip, between one to three minutes in length, featuring you as a prospective employee. This method of promotion has been gaining popularity in recent years and its use during a job search is highly recommended. A Video CV is a recorded account of a job applicant’s skills, background and suitability for the position.

For any job application, a perfect resume has to be created. Nowadays paper resumes have been taken over by Video CV. A Video CV is a way for job seekers to showcase their abilities beyond the capabilities of a traditional paper resume. The Video CV allows prospective employers to actually see and hear the applicant’s capability and how he presents themselves. Video CV is growing in popularity in staffing sector because of the modern capabilities of transmitting streaming video via the internet.

Why Visume is Important?

Gone are the days that people simply hand in a boring document containing their information. With thousands of people chasing vacancies, it is time to stand out with an incredible looking video CV or video Resume called Visume. Everyday people are missing out on interviews and not getting noticed simply because they were at the bottom of the pile. In our fast paced world, in times when unemployment rates are pretty high, a simple resume and cover letter are often not enough to get a job. One of the techniques that have been gaining in popularity recently is a Video CV or Visume.

So what are the next steps?

Email us an online inquiry or call us today for your FREE 15-minute phone consultation and one of our friendly Career Coaches will ascertain your needs and will ask you:

 • To provide a copy of your current resume (if you have one) & key information
 • To complete a short preparation workbook

What do we have in Visume packages?

Recognizing the demand of Visume in Vietnam, KF Group provides two (02) packages of Visume for you to choose:

 • Standard Visume package (VND2,500,000) includes:

– A professional email address with our domain. For example: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– A KF Group template to complete (which forms the basis of your script)

– A 60 minute coaching session to develop your visume script

– Coaching to boost your presentation skills so you are comfortable in front of the camera

– Edited film footage (both in English & Vietnamese) so that your relevant skills, experience and achievements are highlighted

– 2 reviews of film footage (one draft and then one final). If any further reviews are required they will be charged at a cost of VND300,000 per additional review

– The one-year period of using our KF Group’s domain. For example: http://www.kfgroup-asia.com/candidate-name

 • Premium Visume package (VND8,000,000) includes:

– A professional email address with our domain. For example: kelvin.foo@kfgroup-asia.com

– A KF Group template to complete (which forms the basis of your script)

– A 60 minute coaching session to develop your visume script

– Coaching to boost your presentation skills so you are comfortable in front of the camera

– Edited film footage (both in English & Vietnamese) so that your relevant skills, experience and achievements are highlighted

– 2 reviews of film footage (one draft and then one final). If any further reviews are required, they will be totally free!

– The one-year period of using your own domain. For example: http://www.candidate-name.com/

[button link=”http://www.kfgroup-asia.com/category/visume/” color=”red”] See what we’ve done[/button]

[button link=”mailto:admin@kfgroup-asia.com” color=”blue”] Email Us Now![/button]

 1. Ha Thanh Hue – Visume
 2. Hong Nguyen Thanh Visume
 3. Kelvin Foo – Visume
 4. Visume – KF Group’s Video Resume Production
[:]