“IT’S MY BUSINESS!”  Chương trình doanh nhân là một trong những sáng kiến hàng đầu của KF đối với những người muốn trở thành một doanh nhân hoặc có mong muốn cải thiện hoạt động kinh doanh hiện tại của họ.

Nó cung cấp hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp và các bạn bao gồm đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn và dịch vụ chuyên nghiệp được thiết kế để dẫn đến lợi ích tối đa của các doanh nhân, các bạn tham gia. Chương trình bao gồm:

Trainning: Thiết kế và thực hiện chiến lược đào tạo chương trình, tạo nội dung và phân phối nội dung. Xây dựng các thoả thuận và quan hệ đối tác để tiếp tục chương trình một cách tích cực và cung cấp các hướng dẫn và các biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo từ bên trong lẫn bên ngoài
Truyền đạt, tư vấn kèm các dịch vụ chuyên nghiệp: Thiết kế và thực hiện các chiến lược để hỗ trợ các huấn luyện viên, cố vấn và PSPs hỗ trợ các doanh nhân trong khi xác định và thực hiện các hệ thống cần thiết cho việc đào tạo doanh nhân một cách hiệu quả.
Theo dõi và đánh giá: Xác định cách đánh giá thành công của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất, đồng thời theo dõi việc thu thập, phân tích dữ liệu và xem xét các kết quả trong quá trình đào tạo nhằm đưa ra khuyến nghị cải tiến cho mỗi doanh nhân.
Nhiều ví dụ về các doanh nhân nổi tiếng thế giới cũng như các câu chuyện thành công về kinh doanh được cung cấp thông qua các trò chơi, câu đố và bài kiểm tra. Thông qua các ví dụ này, với sự trợ giúp của các bài tập trực quan hóa và nội quan, và sự giám sát của các chuyên gia tư vấn của chúng tôi, người tham gia nắm bắt được các yếu tố chủ yếu cho một dự án khởi đầu thành công: kỹ năng kinh doanh của lãnh đạo dự án, tầm quan trọng của việc lắng nghe nhu cầu của thị trường, tìm kiếm một “ý tưởng tốt” và kinh doanh nó hiệu quả.